PePro

PEPRO са висококачествени полиетиленови фолиа с широко приложение в индустрията,строителството, селското стопанство и сферата на услугите. PEPRO се произвеждат от първични и от рециклирани суровини, в отговор на световните тенденции за намаляване на дела депонираните пластмаси и опазване на околната среда. PEPRO са 100 % български продукт, произведен по европейски стандарти за качество.

Продукти

Corporate image
ФОЛИА ЗА МУЛЧИРАНЕ
ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО
ТЕРМОСВИВАЕМО ФОЛИО
СТРОИТЕЛНИ ФОЛИА
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ПЛИКОВЕ